Tävlade mot värmepump

jämna med marken på engelska Den enda panna som blev kvar när de avvecklade merparten av fjärrvärmeentreprenaden var den första och äldsta fastbränslepannan i Solleröns gamla kommunhus. Den skötte de ända till 2011, då huset blev anslutet till deras egen panncentral.

varför firar danmark sin nationaldag – Tanken på en egen panncentral hade skavt i huvudet länge och när kommunens energi- och miljöplan tvingade dem att byta ut oljan i Sollerö skola var allt moget, säger Håkan Duhlbo.

klubb 11 malmö öppettider Efter mycket räknande hit och dit, där en fjärrvärmesatsning vägdes mot en värmepumpsinvestering, lyckades bröderna till sist presentera en intressant prisbild. Kommunen nappade, och gick in med en anslutningsavgift motsvarande vad värmepumpssatsningen skulle ha kostat, samt skrev på ett 20-års kontrakt. I gengäld fick kommunen ett förmånligt energipris.

bränt barn skyr elden engelska I maj 2010 var det byggstart. Sollerö Timmer byggde till den befintliga gymnastiksalen på skolgården med en panncentral. Hösten 2010 anslöt de skolan och 2011 Solleröns gamla kommunhus.

galette des rois pomme caramel beurre salé – Utbyggnaden är faluröd med vita knutar och smälter väl in i omgivningen. En del blev först irriterade över att vi hade fått bygglov mitt i byn, men konstaterade sedan att det knappt syntes, säger Håkan Duhlbo.

Bergig mark

brottsregister från polisen Men helt okomplicerat var det inte. Kulvertdragningen var visserligen inte längre än 200 meter men långtifrån enkel, eftersom berget ligger i dagen. Av samma skäl tarvades ett speciellt arrangemang för flislagret. Det blev en mobil lösning.

möjligheten att komma åt lagrade data – Vi byggde en självmatande traktorvagn. Det fanns visserligen färdiga lastbilscontainrar men vi äger bara traktorer så vi anpassade befintlig teknik efter vårt behov, säger Håkan Duhlbo.

allergitabletter før alkohol Nu hämtar de flisen från hemmaterminalen med den självmatande traktorvagnen, två kilometer från panncentralen. Annan tid fungerar den 20 kubikmeter stora vagnen som pannans flislager. Skruvtransportören som matar flisen till pannan är tillräckligt lång för att hålla ställningarna den timme det tar att hämta mer flis. När det är som kallast behöver de fylla på två-tre gånger i veckan. Sommartid räcker det med en påfyllning i månaden.

vicente fernández el rey – Tack vare en ackumulatortank på tolv kubikmeter klarar vi att köra flispannan hela året, även under sommaren när förbrukningen är låg, säger Håkan Duhlbo.

Viktigt med god fliskvalitet

mått av osäkerhet engelska Det mesta av den löpande flisningen av stamved och ris gör de själva. De har egen traktordriven hugg samt en traktor med vagn.

känn ingen sorg film låtar – Däremot lejer vi bort en storflisning inför vintern, ungefär 400–500 kubikmeter. Det är bra att slippa lagra flis eftersom den lätt möglar. Det kan leda till hälsoproblem, säger Håkan Duhlbo.

fina ordspråk om kärlek på engelska Genom åren har de på nära håll upplevt konsekvenserna när mindre kvalitetsmedvetna flisproducenter levererat blött grotflis till anläggningarna. Håkan Duhlbo tycker därför att den som levererar flisen också borde ha nattjouren på pannan.

Fler fastigheter på ingång

systembolaget malmö öppettider lördag Det finns plats för en panna till med specialbyggd vagn om behovet skulle öka. Däremot är det svårt att räkna hem anslutning av villakunder på grund av kulvertkostnaden.

tjänstebil kalkyl 2015 – Vi utnyttjar halva effekten. Kyrkan kommer att behöva mycket effekt under kort tid eftersom de drar ner värmen under veckorna för att sedan höja till helgen. Men det går nog bra, övriga fastigheter har sina effekttoppar under vardagarna, säger Håkan Duhlbo.

håkan bråkan spelguide Allt flyter på smidigt nu när de bara behöver titta till en enda anläggning, som dessutom ligger nära.

neue länder in der eu 2015 – I dag delar två av oss på jouren medan den tredje är backup. Tidigare hade vi jour var tredje vecka året om i tio år. Med den erfarenhet vi har av anläggningar kan vi utan vidare säga att den här är den klart driftsäkraste, säger Håkan Duhlbo.

Ett bra komplement

kassler pasta grädde Värmen står för 10–15 procent av årsomsättningen, i förlängningen ett halvt årsarbete om man inte räknar in bränslehanteringen. Resten av tiden tar Sollerö Timmer på sig alla typer av byggnadsarbeten, mestadels lokalt. Uteslutande är det om mindre projekt och de har därför funderat en hel del på att utveckla någon egen produkt som de kan sälja, gärna i större volym. Frågan är bara vad. Spån och flis från sågningen av byggtimmer är i alla fall bra biprodukter som de både kan elda och ta betalt för.

glasnudlar mungbönor kolhydrater – Energiproduktion är ett bra komplement till byggverksamheten, konstaterar Håkan Duhlbo.

Fakta

färdiga hus priser Panncentralen byggdes 2010 som en tillbyggnad till en lokal som tidigare var gymnastiksal. En specialutformad självmatande traktorvagn fylls med flis vid hemmaterminalen, 3 km från panncentralen. Vagnen ställs in i panncentralen och en skruvtransportör matar in flisen i pannan där den kontrollerade förbränningen sker. Fjärrvärmenätet är för närvarande 350 meter långt och består av välisolerad PEX kulvert.

Maskiner/utrustning:

vart sjönk vasa karta Fabrikat: SWEBO/ Ariterm 500 kW.

hallspegel med förvaring Ackumulatortank: 12 m3

snabbt effektivt träningspass Oljepanna: 240 kW

låna ljudböcker online gratis Kulverten är av plast med pressade skarvar, vilket blev enklare att lägga i den bergiga marken än en stålkulvert som måste svetsas och provtryckas.

Investering/Finansiering

kläderna gör mannen latin Total Investering: 2,4 mkr

ragnar östberg ett hem Kommunen betalade initialt anslutningsavgift motsvarande en värmepumpsinvestering samt skrev 20-årigt avtal med Sollerö Timmer.

niklas bäckström ufc twitter 0,3 mkr investeringsbidrag via länsstyrelsen.

han önskar engelska Egna medel och banklån.

sängar 120 bredd Avskrivningstid: 15 år

Produktion

magont barn förstoppning Produktion: 600 000 kWh/år

Ekonomi

öronproppar vid flygning För nya kunder: Ca 70 öre/KWh exkl. moms, uppdelat i en fast och en rörlig del. Prissättningen följer Eons prislista för Mora Värmeverk.

offertförfrågan mall hantverkare Kommunen har eget avtal.

Utfall

övrigt svenska till engelska översättning Intäkt: ca 300 000 kr/år beroende på kundernas årsförbrukning som kan variera 10–15 procent beroende på om vinter är varm eller kall.

Erfarenheter

ta coola bilder på sig själv Inkörningsproblem är ofrånkomligt – alla anläggningar är unika och allt kan krångla: bränsle, styrning, mekaniska haverier och leveranser som inte håller vad som avtalats. Efter inkörningsperioden har anläggningen gått över förväntan, även om det fortfarande finns marginaler att fila på för att höja driftsäkerhet och effektivitet.

unge kommissarie morse säsong 3 rollista Text: Iréne Lundström, Byatryck. Foto: Diakrit