alice bah kuhnke kläder renees brygga I den här utbildningen får du exempel som inspirerar och i varje exempel kan du göra egna beräkningar utifrån dina förutsättningar. Resultatet av dessa kan sedan sparas för att ge en samlad bild av vad du har att vinna på att utnyttja dina resurser på bästa sätt.

världens flaggor för utskrift Att arbeta med resurseffektivisering kan göras på flera nivåer. Allra enklast är att se över sina vanor. Kanske går det att spara bränsle till traktorn genom att lära sig sparsam körning. Nästa nivå kan  vara att  investera i en mindre traktor för de arbeten som inte kräver lika mycket kraft. Den mest omfattande typen av resurseffektivisering handlar om systemskiften, som till exempel att installera ett mer effektivt ventilationssystem till stallet.

rösti med ost Många av åtgärderna i den här utbildningen handlar om att sänka sitt energibehov. Även om energipriserna den senaste tiden varit låga är det sannolikt att de förändras över tid. Om du har minimerat ditt energibehov blir du mindre känslig för prisuppgångar.

angela merkel türkiye politikası

gubbröra med varmrökt lax
Utbildningen Försäljning är endast tillgänglig för LRF-medlemmar och Mitt Kontor-kunder hos LRF Konsult.