lön st läkare 2014 allmän värnplikt fördelar nackdelar Avsikten är att årligen ge en bild av hur Sveriges och konkurrentländernas produktivitetsutveckling utvecklar sig över tid. Rapporten ges ut av LRF Konsult, LRF och Jordbruksverket.