mötesplats otto malmö Mässan är en välsmakande och inspirerande mötesplats för producenter och kunder med gemensamt intresse för en ökad andel lokala produkter på marknaden. Här knyter du värdefulla kontakter för framtiden.

sverigekarta landskap städer Program för respektive matmöte publiceras längre fram.