aldrig släppa taget bok För att vara med och påverka måste man förstås inte skriva en motion till regionstämman. Framför istället din idé eller åsikt på årsmötet och låt styrelsen i lokalavdelningen eller du själv göra en skrivelse. En skrivelse innebär mycket snabbare behandling än motionsprocessen. Skrivelser kan ni dessutom skicka hela året och dessa besvarar regionstyrelsen eller skickar vidare i organisationen för direkt behandling och svar.