Stadgar för riksförbundet

igår eller i går norsk Nationellt finns stadgar med anvisningar och kommentarer för Lantbrukarnas Riksförbund förening, u p a och Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
Stadgarna är likalydande för föreningarna om inte annat anges. Anvisning från riksförbundsstämman till riksförbundsstyrelsen antas genom enkelt majoritetsbeslut av stämman och gäller till dess stämman beslutar annat. Kommentar är förklarande.

båtar på sjön Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag, Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag.

Stadgar för LRFs regioner

harrys jönköping öppettider Varje region/länsförbund har sina egna stadgar. Beslut om ändring av stadgarna fattas av ordinarie regionstämma/länsförbundsstämma.
För att beslutet ska vara giltigt ska det godkännas av riksförbundsstyrelsen.

trådlös högtalare radio Nedan finns stadgar för var och en av LRFs 17 regioner/länsförbund, att ladda ned som pdf-fil.

Stadgar för LRFs kommungrupper

samsung galaxy s6 edge skal plånbok LRFs kommungrupper är stadgebundna endast i Västra Götaland. För övriga landet finns en arbetsordning som ger riktlinjer.

lagercrantz david det som inte dödar oss LRF mataffär örebro öppet till 23 och LRF revbenen sticker ut på ena sidan har regionala arbetsordningar som du hittar på deras respektive regionssida.

Stadgar för LRFs lokalavdelningar

reglerteknik på engelska Stadgar för LRFs lokalavdelningar finns i tre olika versioner; en för lokalavdelningar där räkenskapsåret är kalenderår 1 januari - 31 december, en för lokalavdelningar där räkenskapsåret är brutet 1 oktober - 30 september och en för lokalavdelningar i Västra Götaland.