ställa ut på engelska All information om LRF Dalarnas besöksgårdar finns numera på hemsidan Bonden i skolan (hitta länk dit under Relaterat här till höger).

berätta om dig själv intervjusvar Har du frågor om LRF Dalarnas arbete med besöksgårdar? Kanske du vill bli gårdsvärd?

byta bank från nordea till handelsbanken Ansvarig tjänsteman för skolfrågor är höjd över havet engelska Erika Bränd, biff wellington sås, tel. 026-27 88 92. I regionstyrelsen är det utgångna sedlar 2017 Anita Boman Daniels, swensons trafikskola eslöv, 070-628 63 82, som har ämnet på sitt bord.