Kontor med personal

whiteboard liten köpa LRF Gävleborg har ett gemensamt regionkontor med LRF Dalarna. På kontoret i Sandviken arbetar tjänstemän på olika sätt med företagsutveckling, medlemsfrågor, service till lokalavdelningarna och marknadsföring av råvaror från svenskt lantbruk.

Projekt

ämnesomsättningssjukdom som ger smärtande leder För att verkligen göra skillnad inom något viktigt ämne driver LRF Gävleborg projekt - ibland på egen hand, andra gånger gemensamt med till exempel Länsstyrelsen Gävleborg, Hushållningssällskapet eller Skogsstyrelsen. Projekten finansieras ofta med EU-medel.

är äckligt på engelska Ett projekt är en tidsbegränsad satsning. Projektledaren kan vara rekryterad externt.

Kontakt

parkering korsning bostadsområde Regionchefen sitter i styrgruppen för samtliga projekt som LRF Gävleborg är med och driver.

västra götalandsregionen brinkåsen vänersborg Håkan Johansson, regionchef
torkade tranbär ica, tel. 026-27 88 91

Utbildning

träningsschema för nybörjare tjej LRF anordnar utbildningar och kurser när vi fått signaler om att behov finns. Många utbildningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontakt

vilken färg bröstmjölk Lotta Zetterlund, utbildningsansvarig
benson tools qualität, tel. 026-24 59 89

slitstark färg trä Även projekten kör utbildningar, ofta med externa föreläsare, och de ordnar också studieresor. 

hyrbil göteborg statoil