Kontor med personal

kim carnes bette davis eyes lyrics español LRF Gävleborg har ett gemensamt regionkontor med LRF Dalarna. På kontoret i Sandviken arbetar tjänstemän på olika sätt med företagsutveckling, medlemsfrågor, service till lokalavdelningarna och marknadsföring av råvaror från svenskt lantbruk.

Projekt

aktier översättning engelska För att verkligen göra skillnad inom något viktigt ämne driver LRF Gävleborg projekt - ibland på egen hand, andra gånger gemensamt med till exempel Länsstyrelsen Gävleborg, Hushållningssällskapet eller Skogsstyrelsen. Projekten finansieras ofta med EU-medel.

billy elliot recension malmö opera Ett projekt är en tidsbegränsad satsning. Projektledaren kan vara rekryterad externt.

Kontakt

väljarundersökning oktober 2017 Regionchefen sitter i styrgruppen för samtliga projekt som LRF Gävleborg är med och driver.

vänja av bebis med napp Håkan Johansson, regionchef
style mediabänk valnöt, tel. 026-27 88 91

Utbildning

bingolotter på nätet LRF anordnar utbildningar och kurser när vi fått signaler om att behov finns. Många utbildningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontakt

back on track hundtäcke tax Lotta Zetterlund, utbildningsansvarig
stadigvarande förflyttning mbl, tel. 026-24 59 89

blandare tvättstuga vägg Även projekten kör utbildningar, ofta med externa föreläsare, och de ordnar också studieresor. 

populära namn östermalm