Regionstämma 2014 Halland

Förtroendevald

Inom LRF i Halland finns uppemot 500 förtroendevalda, i bland annat styrelser för lokalavdelningar, i kommungrupper och i regionstyrelsen.