språkresa engelska för vuxna ICA och LRF har inlett ett samarbete nationellt. Ni har nu tackat ja till ett samarbete regionalt. Vad är anledningen till det?

populära serier på svt – Vi vill komma närmare bönderna, ha mer dialog och en bättre kommunikation. Vi träffar slutkund och genom samarbetet kan båda sälja mera svenskt.

Är det viktigt med svenska produkter i er butik? Om ja, varför?

ligger lågt på minussidan – Det är mycket viktigt! Kunden efterfrågar i turordning svenskt-eko-närodlat. Efterfrågan idag är hög på detta.

Vad tror du om framtiden för svensk matproduktion?

synonyme postulat de départ – Jag hoppas och tror att det blir ett lyft. Vi märker en stadig ökning i vår butik, vilket borde främja den svenska matproduktionen

Vad är ditt råd till de halländska bönderna för att öka och tjäna mer?

ersättning rättegångskostnader småmål – Bönderna borde få till mer samarbete med varandra både lokalt och nationellt. Vara aktiva då det gäller att samarbeta med butiker. Alla möjligheter finns. Synas mer utåt med sina produkter!