Företagsutveckling

värmeväxlare villa pris Du som är företagare inom de gröna näringarna kan få stöd och råd av LRF i företagsfrågor. Vi driver också tidsbegränsade satsningar inom olika områden som ska hjälpa dig och ditt företag att utvecklas. Vi arbetar för fler lönsamma företag på landsbygden.

Intrång och äganderätt

sveriges yngsta mästerkock vinnare 2015 Intrång och äganderätt är ett aktuellt ämne på många olika sätt för dig som bor på landsbygden i länet. Många infrastruktursatsningar görs här och det finns ingen annan näring som berörs av lika många lagar och regler inom äganderätt som jordbruket. Därför arbetar LRF Jönköping aktivt för att minska intrånget vid infrastruktursatsningar och för att det ska bli lättare för dig att bruka jord och skog.

Näringspolitik

endelave færgefart plan Grunden i LRFs arbete är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de gröna näringarna. Vi lägger ned mycket arbete för att hålla kontinuerlig kontakt med kommuner, länsorganisationer och politiker för att skapa bra  förutsättningar för de gröna näringarna.

Miljö och vatten

endartériectomie carotide définition De gröna näringarna är en tillgång när det gäller miljö, klimat och vatten. Det är här som lösningarna finns! Ingen näring är mer beroende av god miljö och bra vatten än jord- och skogsbruket. LRF arbetar ständigt för att minimera den miljöpåverkan som jord- och skogsbruket bidrar med.

Vilt

uttrycket att slåss mot väderkvarnar Det vilda är för många markägare en resurs som också ger möjlighet till rekreation. Samtidigt kan det vilda i vissa fall utgöra ett problem i och med skador på skog, gröda eller boskap. Skador som orsakas av älg, varg och vildsvin måste begränsas. LRF tror inte att det är möjligt att förena dem omfattande betesdriften av nötkreatur och får med ett eller flera vargrevir.

Omsorg och säkerhet

skådespelare vår tid är nu För att både människor och djur på landsbygden ska må bra och känna sig trygga arbetar LRF Jönköping förebyggande med frågor inom omsorg och säkerhet. Tillsammans med en rad andra organisationer har vi en omsorgsgrupp som stöttar och hjälper när livet känns tufft. Genom Säkert Bondförnuft arbetar vi med att öka säkerheten på gården för dig som arbetar, bor eller vistas där. 

Forskning och rådgivning

självrisk vagnskada volkswagen LRF Jönköping samarbetar med Högskolan i Jönköping på flera olika sätt för att dela med oss av vår syn på jordbruket och för att ta del av aktuell forskning som kan utveckla jordbruket i länet. Vi har till exempel varit uppdragsgivare åt examensarbeten och är med i ett samarbete som heter Samarbete om landsbygden, SOL.

Grönt Kluster