SOL, Samarbete om landsbygden

mister spex garantie erfahrungen gläser LRF Jönköping, Högskolan i Jönköping och Jordbruksverket samarbetar genom SOL, Samarbete Om Landsbygden. Tillsammans diskuterar vi aktuella frågor inom de gröna näringarna. Diskussionerna handlar ofta om ekonomi i småföretag, entreprenörskap, regelverk och förutsättningarna för de gröna näringarna.

Examensarbeten

skräp i ögat Under våren 2014 var LRF i Jönköping uppdragsgivare åt tre examensarbeten vid Högskolan i Jönköping. Att vara uppdragsgivare är ett sätt att få mer fokus på de gröna näringarna från forskare men också för att få nya synsätt och tankar kring ämnena. Vårens tre examensarbeten handlar om lönsamhet och ekonomiska parametrar för att möta dagens snabba prissvängningar och om hur nya idéer och teknik kan kan tas fram för att användas i skogsbruket. Du kan läsa dem i sin helhet nedan.

nyheter sveriges radio östergötland tysk flod 5 bokstäver

japansk järnek skötsel mycket flytningar efter ägglossning gravid

utbildning skåne yrkesutbildning jag älskar dem på engelska