hemmets vän stanley sjöberg Stora delar av Jönköpings län ligger nu i riskzonen för vattenbrist med grundvattennivåer mycket under det normala i små magasin, nära det normala i stora magasin och låga flöden i många sjöar och vattendrag. LRF deltar i  grupp ledd av länsstyrelsen för att följa läget.

gabriellas sång karaoke download Mest utsatt är du som har egen brunn vid små vattenmagasin, där har vi snabbt sjunkande nivåer och redan onormalt låga nivåer. Man beräknar att ca 1,2 miljoner svenskar har permanentboende med egen brunn. Här kan sjunkande grundvattennivåer leda till att brunnarna sinar längre fram på sommaren.

ryggsäck herr rea  

semesterlönegrundande frånvaro timlön Den senaste informationen från SMHI och SGU hittar du här: politiska frågor 2014

alltid förkyld symptom  

känguru fakta på engelska