lugna ner dig på engelsk Mina Uppdrag - på webben

en oväntad vänskap recension svt göra sugarpaste figurer i förväglåter dig sköta mycket av administrationen i lokalavdelningen direkt på webben. Beroende på hur ditt förtroendeuppdrag ser ut har du tillgång till olika många verktyg. Du kan bland annat hämta hem aktuella medlemslistor och lämna in valrapport och verksamhetsberättelse. 

paket från kina till sverige tid Beställ utskick

bill gates lön i sekunden Beställ utskick av t.ex. inbjudningar, kallelser, annonser via LRFs Organisationsservice. E-post: [email protected], tel: 08-787 52 80 eller direkt på hemsidan via länken nedan. Du kan beställa utskick både som post, SMS eller mail.

björnar lätt fakta För de vanliga postutskicken behövs beställningen läggas senast 10 arbetsdagar innan utskicket ska nå medlemmen. För årsmötesutskick gäller 14 arbetsdagar.

hon våldtog mig Annonser till Mitt i Byn: beställ senast tisdag veckan innan den fredag du vill få annonsen införd i tidningen. 

ont på undersidan av foten Läs mer: ättika 24 farligtvärk i axeln diabetes

Medelstilldelning för lokalavdelningen

slutat med p piller försenad mens Varje år tilldelas lokalavdelningarna stöd för aktiviteter som genomförs. En ny modell för tilldelningen gäller från och med verksamhetsåret 2016/2017.blotta ögat betydelsebjörn gustafsson parlamentet audition 

Årshjul

måla tegelfasad pris Årsmöten i kommungrupperna: 15/1-15/2
Regionstämma: mars
Riksförbundsstämma: maj
Regionala lokalavdelningsträffar: månadskiftet sept/okt
Årsmöten i lokalavdelningarna: 15/10-30/11
Verksamhetsberättelse, valrapport och eventuella motioner, skrivelser och nomineringar till utmärkelser: inlämnade senast 15/12

Stadgar och styrdokument

2016 şubat ayı burç yorumları uzmantv Facebook för lokalavdelningen

komvux göteborg kurser 2016 Vill du ha stöd och information om hur du startar en Facebooksida för din lokalavdelning? Kontakta Elenore Petersson, kommunikatör, 036-34 62 08, [email protected] 

Dra nytta av Studieförbundet Vuxenskolan

inte villig på engelska SV har lokal personal på olika platser i länet som du kan vända sig till om du vill ha stöd att genomföra en aktivitet i lokalavdelningen, exempelvis en cirkel i potatissorter, gärdsgårdsbygge eller ostprovning. Prata gärna med din lokala verksamhetsutvecklare om du har någon idé du vill bolla. Mer info och kontaktuppgifter finns på: bröd med filmjölk och nötter

Kontakta oss på regionkontoret

vådaskott vid jakt Kontakta gärna oss på regionkontoret med dina frågor. Henrik Sporrong Esbjörnsson är ansvarig för medlemsfrågor, lokalavdelningar och kommungrupper. Tel: 036-34 62 05, [email protected]

centrumkliniken ögonmottagning uppsala tillgänglighet webb myndighet