blommor begravning göteborg medianlön sverige 2017 Du kan gå direkt till Nära mats hemsida här. Då får du aktuell info om aktiviteter och status i projektet.

För lite mat produceras

förskott av arv fastighet Den mat som kommer från Norrbotten är bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länet självförsörjande på mat till 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna finns. Och ju mer mat vi producerar av det som kommer från våra åkrar, ängar, trädgårdar, skogar, fjäll, sjöar, älvar och hav, desto mer självförsörjande blir vi. Det handlar om krisberedskap. Men det handlar lika mycket om att vi behöver mer bra mat från Norrbotten.

Nära mat

lagfart norra villavägen bjärred För att det ska ske har länsstyrelsen, landstinget, kommunförbundet och LRF i Norrbottens län startat jobbet med att ta fram en gemensam livsmedelsstrategi för länet, kallad kia bilförsäkring if Nära mat. Norrbottens livsmedelsstrategi kan enbart skapas med gemensamma krafter och delaktighet. Vi gör resan tillsammans. Och när vi är klara har vi handlingsplaner som gör att idéerna blir verklighet i framtiden.

Arbetsmetod

minska midjemåttet på tre veckor Nyckelorden i arbetet är nära samverkan, delaktighet, kreativa processer och bred dialog med hela livsmedelskedjan och med politiker på lokal och regional nivå. Därför anordnas ett antal seminarier med olika teman och med såväl regionala som nationella föreläsare. Seminarierna hålls samman av en processledare, och resultaten av gruppdiskussionerna lägger grunden till livsmedelsstrategin.

Målgrupper

tranor hornborgasjön 2016 statistik I arbetet med att ta fram Norrbottens livsmedelsstrategi vänder vi oss framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

suite française trailer Styrgrupp

ord på ac Genom kunskap, erfarenheter och vägledning anger styrgruppen färdriktningen för arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi.
I styrgruppen ingår Victoria Sjöholm Jansson, länsstyrelsen, Anna Lindberg, landstinget, Anita Lindfors, kommunförbundet och maria wern må döden sova handling Herbert Nyman, LRF.

Arbetsgrupp

svt öppet arkiv barnjournalen husvagnsmässa elmia 2016 åka bil utomlands med barn är projektledare och ingår i arbetsgruppen tillsammans med Jenny Bucht från länsstyrelsen och Jenny Hallergren-Norlin, landstinget.