Lokalavdelningar

dusch tvättstuga inspiration Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet, som äger rum 15 oktober-30 november. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter såsom studiebesök, kurser, nöjesaktiviteter och informationsmöten i aktuella frågor - allt lika viktigt! Det finns 33 lokalavdelningar i Örebro län. I kalendariet kan du se vad som händer i din lokalavdelning.

Kommungrupper

håkan loob kommentator I LRF Örebros åtta kommungrupper bedrivs arbetet utifrån en arbetsordning och är inte stadgebundet på samma sätt som lokalavdelningarna. Kommungrupperna är länken mellan medlemmarna och kommunen och arbetar huvudsakligen med frågor som rör ägandet och brukandet samt opinionsbildning för goda företagarvillkor.

Regionstyrelsen

triangel area rätvinklig I Örebros regionstyrelse finns fem ledamöter som är förtroendevalda lantbrukare från olika delar av länet. Ordförande är Per Willén från Askersund.

Regionstämman

felsäkert läge samsung galaxy s6 Regionstämman är det regionalt högst beslutande organet och hålls varje år i mars månad. Det är fullmäktige som fattar besluten på regionstämman. Varje lokalavdelning väljer beroende på medlemsantal ett antal fullmäktige. På regionstämman väljs bland annat fullmäktige från Örebro till LRFs riksförbundsstämma. Under stämman behandlas också motioner i aktuella frågor som medlemmarna, genom årsmötet i lokalavdelningen, vill att LRF ska driva på en högre nivå än den lokala.

LRF Ungdomen

gravid röda utslag på magen Alla LRF-medlemmar under 36 år är automatiskt med i LRF Ungdomen, som fokuserar på frågor och aktiviteter som intresserar yngre LRF-medlemmar. På LRF Ungdomens regionala årsmöte väljs varje år en styrelse samt fullmäktige till regionstämman och fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma.

Valberedning

namns betydelse på andra språk Kandidater till förtroendeposter i lokalavdelningens-, ungdomens- och regionförbundets styrelse föreslås av respektive valberedning.

Regionkontoret

bonprix klänningar rea På regionkontoret finns LRF Örebros tio medarbetare, som inom sina ansvarsområden arbetar för tre olika LRF-regioner; Södermanland, Östergötland och Örebro län. Nio medarbetare har sin bas på Vreta Kluster, en dryg mil utanför Linköping. Maria Mehlqvist har sin arbetsplats på LRF Konsult-kontoret i Örebro. Regionchef är Erik Erjeby.

kvartetten som sprängdes 1973 utgångna sedlar och mynt jordbruksverket jönköping jobb