takbox fäste audi Projektet ”Förnybar energi från de gröna näringarna” startade i mars 2012. Projektinitiativet kom till som ett resultat av en förstudie som LRF Skåne gjorde i syfte att titta närmare på förutsättningarna att intensifiera satsningar på förnybar energi i Skåne. Slutsatsen blev att potentialen bedöms som stor – en satsning på förnybar energi tillsammans med de gröna näringarna kan bidra till att uppnå samhällets mål om minskad klimatpåverkan och det kan också kan gynna affärsutvecklingen för företag på landsbygden i Skåne.

skydda parkett i kök Under projektperioden har vi samarbetat med Energikontoret Skåne och arrangerat gemensamma aktiviteter, som exempelvis seminarium. Energikontoret Skåne var även med i styrgruppen.

skaffa swish företag naomi campbell saç modelleri