besvärliga träd blekinge Naturunderstödd rehabilitering handlar om en terapeutisk behandling för en särskild klientgrupp, där miljön för terapin är speciellt utvald eller utformad för terapin. Miljöernas egenskaper ska förbättra hälsan genom ett samspel mellan natur- och trädgårdsmiljön, de terapeutiska aktiviteterna, det terapeutiska teamet och deltagarna i terpin.

lårhöga stövlar med klack Syftet med behandlingsformen är förbättrad hälsa och om möjligt återgång till arbete för patienter med lång sjukskrivning för psykisk ohälsa.

Beprövad metod

att tänka på refrängen Forskning som baseras på erfarenheter från Alnarps rehabiliteringsträdgård och resultat från projektet Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd har visat på en tydlig evidens (sambandet mellan behandlingsmetoden och förbättrad hälsa är tydig).

uppsala domkyrka höjd Du som landsbygdsföretagare i Skåne kan öppna upp din miljö för Naturunderstödd rehablitering och göra det till en del av din ordinarie verksamhet.

nykterhetstest på nätet Projektet pågår fram till 2017-04-30 och Region Skåne tilldelar uppdrag efter upphandling.

grattis till 40 årsdagen Svar på specifika frågor och allmän information om upphandling finns på bra frågor man kan ställa en kille.