charley kåberg dödsorsak samtalsterapi göteborg gratis Förtydligande från Jordbruksverket
Jordbruksverket har efter förfrågan från LRF och Sveriges Grisföretagare förtydligat vad som gäller för digivningsbox kring mått och strö för grisar.

tillstånd brandfarlig vara blankett I PDF till höger kan du läsa mer.