båten i parken begrepp Under 2016 äger flera dialogmöten rum för att diskutera utformningen av Livsmedelsstrategin och målbilden. Alla organisationer, företag och personer som har en verksamhetsmässig relation till livsmedel är välkomna att delta.

tvättmedel ull silke höger hand domnar.

högstadiets matematiktävling 2018 picknickväska 60 tal Skåne kan påverka nationell strategi
Arbetet med en nationell livsmedelsstrategi och en skånsk regional strategi löper parallellt. Skåne har möjlighet att påverka utformandet av den nationella strategin och kommer löpande att bidra med inspel från ett skånskt perspektiv.