ingarö innebandy f01 Cirka 100 000 hektar mark bevattnas i Sverige under ett torrår. LRF arbetar med att säkerställa att lantbrukarna kan ta ut vatten under bevattningssäsongen utan att skador uppstår på naturvärden eller miljön.

enkel brudklänning siden I framtiden blir vikten av att ha kontroll över sitt vatten och att bevattna rätt gröda vid rätt tid ännu viktigare. Enligt SMHI:s klimatscenarier kommer somrarna i södra Sverige att bli torrare, regnen häftigare och nederbörden kommer att öka under höst, vinter och vår framöver.

spökhus i norra värmland I Skåne har LRF bland annat startat ett bevattningsprojekt i Vramsån. Syfte med projektet är att hitta de lägsta vattenflödena som krävs för att de biologiska värdena inte ska ta skada och på så sätt få reda på vilket utrymme det finns för bevattning.

anna segernäs facebook I stycka av tomt utanför detaljplantill höger kan du läsa mer om hur bevattning bör utföras på bästa sätt.

Kontakt

pojkvännens dag 2018 Göran Kihlstrand, apans år kina Verksamhetsutvecklare: vatten, växtskydd, slam, biogödsel & skog
höjdpunkter sverige danmark u21 Telefon: gröndals vårdcentral bvc prenumerera på allt om trädgård
hål i väggen tapet E-post: kliar i ögonen allergisk miranda kerr và orlando bloom 2015