Vad gör LRF?

från och med du cover Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Tillsammans
medverkar vi i LRF till utveckling av företag och företagare som har jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas. LRF driver landsbygdens och de gröna näringarnas viktigaste framtidsfrågor.

rött hårband bebis Vid regionstämman 2016 presenterades LRF Skånes verksamhet för 2015 med en film, ikea lådor ta bort

mäklare kalmar län LRF Ungdomen i Skåne presenterade också sin verksamhet med en film, välkommen att titta via Facebook antal arbetstimmar per år 2013

volvo v60 bagageutrymme mått Fyra procent av Sveriges BNP

flashback 40 årskris De gröna näringarna är viktiga för Sveriges framtid. Viktiga värden som öppna landskap, närodlade produkter och gott djurskydd garanteras genom ett starkt svenskt jordbruk. LRFs medlemmar driver tillsammans
90 000 företag och de gröna näringarna står för drygt fyra procent av Sveriges BNP. De olika verksamheterna sträcker sig från djuretik och
jakt till bredband och grön omsorg.

havregryn glutenfri næringsinnhold LRFs vision

karta över medelhavets öar Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Regionkontoret

värk i benet propp På regionkontoret i Höör arbetar regionchefen Helén Rosengren och nio tjänstemän med att hjälpa alla delar av det mångfacetterade skånska lantbruket. En åttahövdad styrelse, med Marianne Andersson som regionordförande, har det övergripande strategiska ansvaret för verksamheten.