• Medlemssidorna i Land Lantbruk var femte vecka.
  • Digitala nyhetsbrev via e-post ca 5 ggr/år.
    (Alla medlemmar som meddelat oss sin e-postadress får nyhetsbreven)
  • LRF Södermanlands Facebook-sida
  • Hemsidan (karl erik olsson konstnär)
  • E-postutskick
  • SMS-utskick
  • Vykortsutskick
  • Möten

Målgruppsanpassning vid regionala utskick

jämna ut hudton photoshop När det är specifika inbjudningar eller information som enbart rör exempelvis mjölkproducenter, kycklinguppfödare, växtodlare eller företag med turismverksamhet sorterar vi på olika kategorier i vårt medlemsregister. Därför är det viktigt att du uppdaterar dina uppgifter och meddelar förändringar så att du får rätt information från oss!