vinter os 2010 längdskidor LRF:s omsorgsgrupp stöttar lantbrukare som hamnat i en tillfällig kris. Detta för att minska risken för lidande, för både människor och djur. Det stöd som LRF kan ge i medmänsklighet och kontaktnät kan många gånger vara avgörande för utgången i till exempel tragiska fall av brister i djurhållningen eller vid olyckor och andra situationer där människor drabbats hårt.

unionen löneavtal 2016 Omsorgsgruppen finns till både för djurens och djurägarens skull. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra och att det går ut över djuren, hör av dig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke.

ganska kort på spanska De personer som arbetar i omsorgsgruppen har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till omsorgsgruppen i Södermanland

halsbränna graviditet medicin Stefan Wistrand, ansvarig LRF, 070-369 40 98.

sveriges vanligaste fåglar läten Maria Mehlqvist,  beredskap/omsorgsfrågor på LRF-kontoret
019-601 90 52, glättat papper på engelska

davis cup biljetter örebro Peter Holmberg, LRF, 070-631 27 89

lidande engelska översättning Hans Larsson, Scan SLS, 070-312 83 91

backens hälsocentral apotek Peter Bergman, Arla, 070-644 08 19