Regionstämma LRF Södermanland 2016

Regionstämman 2018

Regionstämman är det högst beslutande mötet på regional nivå inom LRF-oganisationen. 2018 äger stämman rum den 15 mars på Stenhammarskolan i Flen.