em städer frankrike karta LRF och Södra har försökt att få en träff med energiministern angående kraftledningen och marksnål teknik men ministern är en upptagen person. Däremot hade LRF centralt bokat en träff på en framtidsgård i Kalmar för att visa på hur man kan energiinvestera på sin fastighet. Vi fick 20 minuter med ministern för att berätta om hur vi vill att elen måste transporteras för att vi ska kunna bli fossilfria i landet. Vi vill kunna, bo, driva företag på landsbygden och inte behöva använda vår mark till att bära upp ledningar för eltransport utan efterlyser marksnål teknik. Vi är ganska säkra på att ministern fick ett oförglömligt möte.