mötet på tyska hamster som gnager på buren Du verkar känna ett stort engagemang för det här – varför är det en hjärtefråga för dig?
Det beror på många saker;
1. Det är en fråga om att bekräfta och se att också folk på svensk landsbygd måsta ha ett ord med i laget när staten behöver bygga samhällsviktig infrastruktur. En rättvisefråga, att bekräfta hela landets behov.
2. Äganderätten, att inte i onödan slösa med jungfrulig skogs/åkermark, samhällen mm. Att av hänsyn till detta alltid välja en ”marksnål teknik”, tex att gräva ner kabel istället för att bygga lufthängd.
3. Naturresursen skogsmark är basen för landets viktigaste exportråvara, den som tillför landets absolut störts nettoexportvärde. Även det talar för nedgrävd och marksnål teknik.
4. Miljön, av hänsyn till människor och natur ska vi självklart i alla lägen välja en teknik som inte i onödan slösar med mark eller skapar oro hos människor.

focus parkeringshus göteborg pris Vad tror du är nyckeln för att lyckas med arbetet kring kraftledningarna?
Att vi är uthålliga och argumenterar sakligt i alla lägen.

skyldighet att anmäla misstanke om brott Vilka verktyg kan politiken nyttja mer?
Att sätta press på ansvarig minister i regeringen som har ansvar för dessa frågor, Ibrahim Baylan, så att han sätter sig in i sakfrågan och i sin tur sätter press på statliga Svenska Kraftnät. Över tiden en bättre lagstiftning som ger markägaren starkare skydd mot intrång/bättre ersättning då det sker.

påstådda övernaturliga fenomen Samarbetets roll?
A och O för att lyckas. Jag tycker att samarbetet som LRF och SÖDRA visar är föredömligt och väldigt roligt att kunna stötta som riksdagsledamot

lägga upp cv på linkedin Vad tror du om möjligheterna för att lyckas?
Givet att vi fortsätter att samarbeta, att markägare håller samman och om det offentliga samhället är öppet och sakligt i sitt agerande borde det finnas goda förutsättningar.