psykisk ohälsa och funktionsnedsättning Den 24 mars ska regeringens svara på riksrevisionens kritik på styrningen av Svenska kraftnät i genomförandet av energiomläggningen. Svaret kan ha beröring på hur Svk ska arbeta med byggande av elens infrastruktur. RiR 2016:28:

beslut om på engelska "Svenska kraftnät rekommenderas att utveckla sin kunskap i samhällsekonomiska analyser för att bättre kunna prioritera mellan investeringar, ta tillvara på erfarenheter från tidigare genomförda investeringar och inrätta en beställarorganisation för forskningsfinansiering. Allt för att kunna effektivisera sin verksamhet och underlätta omställningen mot mer förnybar energi”.

gröna linser recept pasta Det massiva motståndet för den föreslagna ledningen har resulterat i överklagande från markägare i olika instanser både vad det gäller tillträde till mark för undersökningar och möjlighet att nyttja vägar. Flera kommuner har inte gett SvK tillträde till att nyttja vägarna vilket visar att markägare, boende olika nätverk, LRF, Södra och berörda kommuner står enade i motståndet för den nya ledningen.

Det är en förmån att ha engagerade riksdagspolitiker från länen och i denna fråga finns ingen partipolitik.