slagit i knä svullet stötte ihop med Så här skriver du yttranden
I yttrandet kan du skriva problem som en luftledning ger dig, som tex. 
• Tar stor mark i anspråk, försämrar brukandet
• Produktionsbortfall
• Oro för elektromagnetiska fält, och strålning
• Utsiktstörning och på verkan på landskapsbilden för all framtid
• En luftledning minskar värdet på fastigheten
• Accepterar inte kreosot 
• Markkabel enda alternativet
• Kom ihåg att det gör inget om det står likadant som förra gången , det visar bara att ni inte ändrat er.

vad heter näsa på engelska
Skicka gärna en kopia på ditt yttrande till din kommun så invånarnas engagemang syns!
OBS Senast den 30 april 2015 ska dina synpunkter vara inskickade till 
Svenska kraftnät 
Helén Mårtensson
Box 1200
172 24 Sundbyberg

svalt fluffigt täcke Eller skicka på epost till [email protected]
Glöm inte att upp ge diarienummer för 
Ekhyddan –Nybro Dnr 2014-1122
Nybro-Hemsjö Dnr 2014-1120