särskilt boende solna Svenska Kraftnät begärde under sommaren att få tillträde till berörda fastigheter enligt Expropriationslagen 7:6 hos de tre länsstyrelserna. Detta för att få rätten att beträda marken för förundersökningar inför den planerade ledningen. Länsstyrelsen har i brev till markägare som vägrat ge Svenska Kraftnät tillstånd att beträda marken, givit möjlighet att yttra sig om ansökan om tillträde och detta har ett flertal berörda markägare gjort. 

grov misskötsel uppsägning Länsstyrelsen kommer efter genomgång att fatta sitt beslut och meddela detta till berörda via brev. I detta brev kommer det också finnas information om hur beslutet överklagas.

funktionsrätt sverige twitter På de fastigheter som gett tillstånd har Svenska kraftnäts personal under september till november inventerat natur- och kulturvärden på ett 20-tal fastigheter norr om Ruda. Berörda fastighetsägare har fått brev om att inventeringarna startar. I år kommer Svenska Kraftnät endast att genomföra inventeringar på en del av sträckan Ekhyddan-Nybro. Inventeringarna kommer endast att utföras på de fastigheter där Svenska Kraftnät har fått tillstånd av berörda markägare.
Det är viktigt att påpeka att ett beslut från länsstyrelsen gäller endast rätten att beträda marken för undersökningar, inget annat.