knäpper i axeln vid träning En bredbandskabel ger markägaren samma lagliga rätt till ersättning som vid intrång från exempelvis en elledning. Däremot var det så att när utbyggnaden startade för 10-15 år sedan så sköttes den av bygdens eget folk och då bjöd markägarna i byn varandra på intrånget.
När det nu är alltfler kommersiella aktörer som bygger och äger näten så är det ju långt ifrån självklart att man som markägare vill sponsra deras verksamhet. Det är alltid markägaren som bestämmer om hon/han vill ha ersättning när bredband grävs ner på marken. Det är en regel utan undantag.
LRF har inte förhandlat om några ersättningsnivåer, men det intervall vi ser på marknaden, ligger 5-15 kronor per löpmeter. Till detta tillkommer ersättning för ev skador.

scanner darkly trailer español Frågor och svar

högt brytningsindex glasögon Kan man som markägare säga nej till ledningen på sin mark?
Svar: Du kan säga nej, men nätägaren kan gå till Lantmäteriet och tvinga sig fram med en ledningsrätt. Detta tar tid och kostar pengar och vanligast är därför frivilliga överenskommelser. Sedan kan dessa omvandlas till en ledningsrätt i efterhand.

kristna förföljelser idag Grävskopan står vid fastighetsgränsen och vill gräva direkt, kan jag stoppa den?
Svar: Ja, de har inte rätt att gräva på din mark utan ditt godkännande. En dialog med markägaren ska alltid ske före projektets start.

vad heter kassavana på engelska Jag är delägare i en enskild väg som det ska läggas en fiberkabel i. Behöver jag då skriva markavtal?
Svar: Ja. Dock är det generellt en fördel om kabeln läggs i vägområdet eftersom den då inte påverkar marken runt omkring. Kanske kan vägföreningen passa på att göra en upprustning av vägen/diken/trummor när projektet ändå är på plats?

nyheter malmö dygnet runt Det är en fiberförening som ska bygga nätet, men sedan sälja/överlåta det till ett bolag. Kan jag få ersättning i efterhand för detta?
Svar: En del markavtal/föreningsstadgar innehåller att markägarna ska få ersättning vid försäljning om de inte fick det när nätet byggdes. Denna är dock inte juridiskt prövad varför den inte rekommenderas av juridiska experter. Frågan om ersättning bör därför helst redas ut i projektets start. Viktigt är att markägaren har rätt till ersättning enligt lag.

organisationskultur grundläggande antaganden Spelar det någon roll om det är en fiberförening eller ett bolag som ska äga nätet?
Svar: Det är idag många som bygger och äger nät. Oavsett ägare är det viktigt att ha ett bra markavtal som reglerar de långsiktiga spelreglerna.