uthållighet kondition syreupptagningsförmåga Vilka frågor kontaktar regionens medlemmar dig oftast om?

svårt att byta fönster själv - Det handlar mycket om rovdjurssituationen och hur det påverkar företagandet men också privatlivet. Äganderättsliga frågor kring strandskydd, vattenkraft och ledningsdragningar. Men även produktions och marknadsfrågor och den besvärliga lönsamhetssituationen i lantbruket.

vilda västern mat Vad gör LRF Värmland/Västra Götaland för att stärka de gröna näringarna i länet?

hur mycket vatten bör man dricka gravid - Det handlar mycket om hur de regionala myndigheterna agerar. Att de ska ha ett "utveckling först" perspektiv i sitt arbete och att det påverkar allt från tillsyn till skyddsåtgärder men också upphandling.

recept kycklinglårfile bacon Kan du ge exempel på lyckade aktiviteter/regionala politiska framgångar under 2014?

sören berg linköping - Vi har lagt mycket jobb på rovdjurssituationen. Det har nu äntligen landat i en plan för förvaltningen under de närmaste åren. Vi är inte nöjda med nivån men väldigt nöjda med att det nu finns ett beslut. Vi har också i kontakter med riksdagskandidater/-ledamöter fått dem att förstå skillnaden på svensk och annan livsmedelsproduktion och hur viktigt det är för hälsan hos både folk och fä inte minst vad gäller antibiotikaresistens t.ex.

ledtråd new york Vad ser du och regionstyrelsen som mest prioriterat att jobba med under 2015?

systane ögondroppar linser - De ägande- och brukanderättsliga frågorna är alltid viktiga, dit räknar vi även tex rovdjursfrågan. Vi arbetar också för att alla de viktigaste aktörerna i "Matvärmland" ska samlas kring åtaganden och ambitioner för ökad värmländsk livsmedelproduktion och att det ska betyda ökad lönsamhet för bonden.