Påverkanstorg på Värmlands regionstämma

Årsmöten & stämma 2015

Här kan ni ta del av LRF Värmlands årsmöten, motioner och stämma.