Så funkar organisationen

läsa gymnasiet på distans tips Lokalavdelningsordförande, kommungrupp, regionstämma, årsmöte, personalen på regionkontoret, valberedningar.... Hur hänger det ihop?
Läs om den regionala organisationens uppbyggnad. – Länk!!!

Många medlemmar = en stark röst i samhället

dockvagn trä vit LRF Värmland har drygt 6 780 medlemmar, varav 5 874 äger och/eller brukar jord och skog. Länets medlemmar finns i 29 lokalavdelningar och 15 kommungrupper. Totalt har LRF 172 000 medlemmar. Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

LRF är en folkrörelse med visioner

sköna helena morrisokar Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns i hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. LRF är en folkrörelse, så det är du som medlem som hjälper oss att driva rätt frågor. Det vill säga de frågor som är viktiga för dig!

Vad gör LRF Värmland?

sf biopremiärer 2016 Det som redan gjorts kan du läsa om i bifogad årsberättelse. Vad LRF Värmland jobbar med nu finns på sidan Aktuellt. Välj det ämnesområde som intresserar dig!

snabbare än ljus