Lokalavdelningar

blodiga upphostningar och bröstsmärtor Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet, som äger rum 15 januari-15 februari. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter såsom studiebesök, kurser, nöjesaktiviteter och informationsmöten i aktuella frågor - allt lika viktigt! Det finns 29 lokalavdelningar i Värmland. I kalendariet kan du se vad som händer i din lokalavdelning.

Kommungrupper

trycka egen tröja stockholm I Värmlands 15 kommungrupper bedrivs arbetet utifrån en arbetsordning och är inte stadgebundet på samma sätt som lokalavdelningarna. Kommungrupperna är länken mellan medlemmarna och kommunen, och arbetar huvudsakligen med frågor som rör ägandet och brukandet samt opinionsbildning för goda företagarvillkor.

Regionstyrelsen

robert brobergs dödsannons i svd I Värmlands regionstyrelse finns nio ledamöter som är förtroendevalda lantbrukare från olika delar av länet. Ordförande är Patrik Ohlsson, som bor utanför Kil.

Regionstämman

kundera księga śmiechu i zapomnienia chomikuj Regionstämman är det regionalt högst beslutande organet och hålls varje år i mars månad. Det är fullmäktige som fattar besluten på regionstämman. Varje lokalavdelning väljer beroende på medlemsantal ett antal fullmäktige. Under stämman behandlas motioner i aktuella frågor som medlemmarna, genom årsmötet i lokalavdelningen, vill att LRF ska driva på en högre nivå.  På regionstämman väljs också fullmäktige från Värmland till LRFs riksförbundsstämma.

LRF Ungdomen

björnen kommer akademibokhandeln Alla LRF-medlemmar under 36 år är automatiskt med i LRF Ungdomen, som fokuserar på frågor och aktiviteter som intresserar yngre LRF-medlemmar. På LRF Ungdomens regionala årsmöte väljs varje år en styrelse samt fullmäktige till regionstämman och fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma.

Valberedning

första symtom på demens Kandidater till förtroendeposter i lokalavdelningens-, ungdomens- och regionförbundets styrelse föreslås av respektive valberedning.

Regionkontoren i Västra Sverige

bleker håret med citron LRF Västra Sverige är ett personalsamarbete mellan två fristående regionförbund, som är LRF Värmland och LRF Västra Götaland. Personalen består av 18 st medarbetare och finns på våra kontor i Karlstad, Skara, Uddevalla och Borås. Regionchef är Robert Larsson, Uddevalla.