LRF Värmlands regionstyrelse

skilda föräldrar ekonomi Patrik Ohlsson, Ordförande
Johan Rydberg, Vice ordförande
Kristina Ahlstedt Karlsson
Lars Johan Lander
Anna Ramebäck
Erik Forsberg
Monica Andersson Thörner
Ola Axelsson

Ansvarsområden

lätta bakverk utan choklad maria andersson sektorchef kungälv Äganderätt, näringspolitik och företagarvilkor
(Bla miljö, vatten, viltförvaltning, infrastuktur, CAP)
Lars Johan Lander
Erik Forsberg
Patrik Ohlsson
Ola Axelsson
Monica Andersson Thörner

Särskilda ansvarområden inom utskottet:
Vattenpolitik - Ola Axelsson
Grön infrastuktur - Lars Johan Lander
Frivillighet i samhällets skydd av mark - Lars Johan Lander
Strandskyddet - Ola Axelsson
Jordbrukspolitik - Patrik Ohlsson
Vilt - Erik Forsberg

förskola förvaltning malmö kontakt agnes cecilia en sällsam historia download Medlem och Organisation
(Lokalavdelningar, kommungrupper, LRF Ungdomen, medlemsrekrytering)
Johan Rydberg
Erik Forsberg
Monica Andersson Thörner

taborsbergs förskola smaragden Särskilda ansvarområden inom utskottet:
LRF Samköps medlemsevenemang - Lars Johan Lander
Vi är LRF, facebookgruppen, moderator från LRF Värmland - Kikki Ahlstedt Karlsson

åkerman h10b spec låter i vinden Extern kommunikation
Kikki Ahlstedt Karlsson
Monica Thörner
Lars Johan Lander

lämna kontrolluppgifter på papper Särskilda ansvarområden inom utskottet:maskinerna är våra vänner text
Smaka på Värmland - Monica Andersson Thörner
Lillerudsdagarna - Monica Andersson Thörner

bokning göteborg fritid jonathan lindström svt Företagande och utveckling
OLa Axelsson
Anna Ramebäck
Patrik Ohlsson

Särskilda ansvarområden inom utskottet:

skönlitterära böcker på engelska Livsmedelsstrategin - ägande och utveckling av strategiarbetet - Patrik Ohlsson
Ansvar för genomförandet av LRFs åtagande i Livsmedelsstrategin - Anna Ramebäck
Ansvar för utveckling av branschråd livsmedel - Ola Axelsson
Inkubator för nyföretagande - Anna Ramebäck, Kikki Ahlstedt Karlsson

rutten tand på hund  

hur gör man köttbullar och makaroner  

fällkniven a1 black