kikärtor fullvärdigt protein Det var den 21 februari 1928 som hemmansägaren Viktor Johansson höll tal i Backens kommunhus inför 400 personer. Dessa deltog sedan i diskussionerna, och man enades om att en rikstäckande organisation behövdes för att ta till vara jordbrukarnas intressen.

datortomografi hjärna kostnad

vilket håll fågelholk Bild från Jordbrukarnas föreningsblad på 1950-talet.

Depressionen påverkade

skärmdump samsung s5 active Idén om en facklig organisation låg rätt i tiden, och väcktes först av Arvid Nordström i Anumark, Umeå. Depressionen i slutet av 1920-talet hade påverkat det svenska lantbruket negativt och det var svårt att få lönsamhet.
Vid ungefär samma tidpunkt togs flera liknande initiativ runt om i landet, med tanken att gå ihop i en riksorganisation. Men mycket skulle stötas och blötas först.

Interna stridigheter

badrumsbelysning vägg ikea En central del var ju solidaritetstanken, lånad från arbetarrörelsen. Men det visade sig tidigt att detta gick stick i stäv med den gamla bondeindividualismen. Många var också främmande inför de fackliga metoderna. Bland annat diskuterades hur man skulle behandla de jordbrukare som ställde sig utanför organisationen. Skulle man "pricka" dem som uppträdde osolidariskt?

RLF bildas

köpa guldfisk uppsala De interna motsättningarna till trots lyckades företrädarna för de olika fackliga rörelserna mötas och 1929 bilda RLF, Riksförbundet Landsbygdens Folk. Första förbundsordförande blev Viktor Johansson (bilden nedan) från Umeå.

weekend festival 2016 stockholm åldersgräns

vara vänner del 2 - För oss i Västerbotten är givetvis mötet som Viktor Johansson höll på Backen viktigt, och vi ser det som att LRF Västerbotten föddes då, och firar 90 år i år, förklarar Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande.

LRF 100 år?

snabblån direkt seb Men LRF firade 100 år i fjol. Hur går det ihop? Jo, samtidigt fanns en annan organisation för bönderna – Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (senare Sveriges Lantbruksförbund) – som hade bildats redan 1917. Det var främst en intresseorganisation för de bondeägda kooperativa föreningarna.
RLF och SL slogs ihop 1971 till LRF, men eftersom en av föregångarna bildades redan 1917 ansågs att LRF fyllde 100 år 2017.

"Samma idé håller i dag"

känna igen sig själv engelska På LRF Västerbottens regionstämma 2018, som hålls på Nolia i Umeå, kommer bl a Lotta Folkesson att beröra jubileet i sitt stämmotal.
- Det är fascinerande att läsa om hur bönderna gick ihop för att tillsammans klara dåtidens utmaningar, och grundidén håller ju än i dag. Tillsammans är vi starka och kan ta tillvara det gröna näringslivets intressen, konstaterar Lotta Folkesson.

brudklänning online sverige skrytsam om sina förfäder mataffär sälen lindvallen