drömtydning vatten hav "Då har vi lagt verksamhetsåret 2017 bakom oss och det är några saker jag gärna vill uppmärksamma. Först och främst känns det mycket till-fredställande att samarbetet mellan LRF Norrbotten och LRF Västerbotten har fördjupats och utvecklats på ett mycket bra sätt.
I oktober manifesterades detta samarbete genom vår första gemensamma konferens för förtroendevalda i Piteå med ett åttiotal deltagare. På konferensen medverkade, bland annat, LRFs nye förbundsordförande Palle Borgström.

sv eng möjliggöra

färska räkor pris malmö LRF Norrbottens ordförande Herbert Nyman
och Palle Borgström LRFs förbundsordförande.

Kommungrupperna aktiva

öga rinner svider I slutet av september genomfördes kommunala påverkansaktiviteter över hela landet och även i Västerbotten arrangerade våra kommungrupper många bra aktiviteter. I Vilhelmina visade kommungruppen på ett mycket pedagogiskt sätt hur liten självförsörjning av mat det är i kommunen.

Markägarmöten

frankrike städer karta En annan framgång är våra markägarmöten med fokus på äganderättsfrågor som har varit mycket välbesökta. Man kan tyvärr konstatera att hoten mot ägandet och brukandet ökar, och då är det angeläget att visa upp den expertis som LRF har på området och hur vi arbetar med de olika frågorna. LRF är många gånger den enda organisa-tion som står på markägarens sida.

drottninggatan 20 norrköping

Historisk dag

tips på serier cmore Den 8 december blev lite av ett historiskt datum då startskottet gick för en regional livsmedelsstrategi i länet. Arbetet drivs gemensamt av LRF Västerbotten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen och under nästa år kommer strategin att konkretiseras genom arbete i ett antal utvalda temaområ den.
Vi kan också glädja oss åt att vi ökat vårt medlemsantal under året. Vid årsskiftet var vi 6 139 medlemmar, vilket är en ökning med 50 sedan förra året. Ett kvitto på att vi gör ett bra arbete.

Jordbruket en livförsäkring

mobilt bredband plus telia företag I år är det valår och då kan vi med hela den stora kraften i vår folkrörelse verkligen sätta de gröna näringarna på den politiska kartan på alla nivåer i samhället. Ska vi nå ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin krävs ett mycket tydligare tillväxtperspektiv hos kommuner och myndigheter.
Jag tror att förutsättningarna är goda för ett nytt synsätt. Det vittnar inte minst den nyvaknade debatten om vår svaga beredskap om. Ett eget jordbruk är, trots allt, en samhällelig livförsäkring.

varsågod och sitt spanska svärta ikea monteringsanvisning Mats Granath
regionchef LRF Västerbotten