lastbilschaufför lön flashback Ett samverkansprojekt mellan Lantbrukarnas Riksförbud, Landstinget Västernorrland, Höga Kusten Destinationsutveckling och Destination Sundsvall. Projektet baseras på den regionala livsmedelsstrategin, HK Dests förstudie samt tidigare genomförda utvecklingsprojekt inom länet. 

äldreboende örebro privat BAKGRUND • Det behövs ett tydligt ledarskap för utvecklingen av lokal mat och lokala smaker • Den lokala maten och den lokala stoltheten behöver stärkas. • Kontakten mellan besöksnäringen och de gröna näringarna behöver utvecklas.

gary moore låtar 1. PROJEKTSTYRNING, UPPFÖLJNING & STRATEGISK SAMVERKAN • Styrgrupp • Uppföljning och utvärdering • Studieresor och omvärldsbevakning ska ge input till att hitta en långsiktig lösning.

normalt antal arbetstimmar per månad 2. LOKAL MAT OCH LOKAL STOLTHET Kompetensutveckla inom matturism. • Stärka kontakten mellan producent och restaurang. • Sprida lokal mat i restaurang, i hotell och till besöksnäringsaktörer. • Säkerställ innovativ produktutveckling

karta över sveriges län 3. UNIKA PRODUKTER OCH UPPLEVELSER

uppsats inledning innehåll Paketering • Konceptualisering kring befintliga och marknadsmogna besöksanledningar • Marknadsföring och försäljning

längtar efter barn singel MÅLGRUPPER • Producenter, producentföreningar och företag kopplade till producenterna. • Restauranger och dess kockar. • Aktörer inom besöksnäringen

regarder karaté kid 3 en streaming vf STYRGRUPP Representant för: • LRF Västernorrland • Landstinget Västernorrland • Höga Kusten Destinationsutveckling • Näringslivsbolaget Sundsvall • Från styrgruppen för den Regionala livsmedelsstrategin

trånga luftrör förkylning MÅL – PROJEKTETS SLUT • Ökad andel lokalt producerade råvaror i länets restauranger. • 10 kvalitativa mat- och smakupplevelser av hög internationell klass. • En etablerad struktur för samarbete och utbyte mellan producenter, restauranger och besöksnäringsaktörer. • Ett förslag på framtida organisering, framtagen i samråd med näringen utifrån en affärsmässig mode

fiskars snösläde plast BUDGET • Totalt 2,7 miljoner • Projekttid 2 år • LRF - projektägare