alla duger som de är bruno mathsson fåtölj skinn Vi är: Besöksgård

nöjesresor till stockholm Kontaktpersoner i djurstallarna:
Caroline Westman och Elin Andersson  0521-28 28 50

action run borås flipper o que é gluten e lactose Mjölkproduktion
Nuntorps har 60 mjölkkor och ett varierande antal kvigor och kalvar av raserna SLB, SRB och SJB.  Korna utfodras med en blandning av ensilage och åkerböna. I foderstationer har de dessutom tillgång till kraftfoder i form av koncentrat (pellets) och spannmålskross (havre och vete).  Korna mjölkas i en mjölkgrop som kallas tandemgrop. Alla djur går i lösdrift där dom har liggbås med madrasser och kutterspån.

Korna kalvar året runt och får vara tillsammans med sin kalv dom första dagarna i en egen kalvningsbox. Kalvarna går sedan tillsammans med andra kalvar i en stor gruppbox . Där har de har fri tillgång på mjölkersättning tills dom är åtta veckor gamla och får flytta ut till de andra djuren i lösdriften.

matta på ikea Kortfakta:
Antal kor: 60 st + rekrytering
Produktion: 11116 kg ECM (4,1 % fett och 3,4 % protein, cellhalt 81)
Inkalvningsålder: 24,2 månader
Mjölkningssystem: Tandemgrop 2x3 med automatiska avtagare, höj och sänkbart golv
Inhysningssystem: Lösdrift
Utfodringssystem: Antal anställda: 3 st

kraftig yrsel vid förkylning Svinproduktion
Grisstallarna står för tillfället tomma då skolan planerar förr byggnation av ett nytt grisstall för 44 suggor plus sinsuggeavdelning med en modern helautomatiskt blötfoderanläggning
När och om det kan bli byggstart beror på de politiska beslut som skall fattas angående Naturbrukskolornas framtid.

upplopp göteborg 2012