mula snö på engelska Projektets beställare, LRF Västra Sverige, ville att ämnet skulle lyftas eftersom de menar att det finns för lite information i dagsläget.

telefonnummer laitis piteå
Agronomstudenter SLU : Sebastian Bengtsson, Hanna Driscoll, Emelie Gunnarsson, Malin Lokrantz och Maria Jönsson
Projektbeställare: LRF Västra Sverige
Handledare: Helena Nordström Källström
2014-12-10