kort hår frisyrer 2016 baddräkt med ben arena Aktuellt just nu:

grålle flakmoped säljes Lagförslag som leder till kaos på landsbygden?

återhämtning efter träning ålder Regeringen förbereder lagändringar i miljöbalken som kan få mycket långtgående konsekvenser för verksamheter på landsbygden och samhällsutvecklingen i stort. I höstas var förslaget ute på remiss och förslaget fick kraftig kritik från många håll. Under våren räknar vi med att riksdagen ska ta beslut i denna för näringen så viktiga fråga.

crawford garageportar öppnare kända citat om vänskap glasögonens historia film Varför en ny lagstiftning kring vattenrättsliga regler?

rörelsevakt lampa inomhus Lagarna som styr verksamheter som påverkar vatten är gamla och behöver förnyas. Vattenverksamhetsutredningen som kom med sitt slutbetänkande 2014 föreslog en rad förändringar inom det vattenrättsliga området. Förslaget fick omfattande kritik men delar av utredningens slutsatser finns nu i detta lagförslag.

brittiska ambassaden göteborg Sverige har fått återkommande kritik från EU kommissionen, bla för att vi inte genomfört vattendirektivet på rätt sätt i vår lagstiftning.

canada goose jacka päls Under 2016 gjorde en majoritet av riksdagens partier upp en energiöverenskommelse där man bla gjort avvägningar mellan vattenkraften och målen inom ramen för vattendirektivet.

tvätta fönster högt upp I riksdagen har tillkännagivanden gjorts där en riksdagsmajoritet har uttalat att den nya lagstiftningen inte får bli för krånglig för den småskaliga vattenkraften.

organisationer som påverkar Detta sammantaget ligger till grund till förslag om nya vattenrättsliga regler.

saknar dig min bror så mycket bättre döskalle ringar för män
amirs skräpmat recept


Vattenskyddsområden

costa del sol väder september Det pågår ett omfattande arbete ute i kommunerna att inrätta vattenskyddsområden för att skydda de kommunala vattentäkterna. För jord och skogsbrukare kan föreskrifterna innebära långtgående konsekvenser. Det är viktigt att som sakägare etablera en dialog med kommunen så att det blir en vettig tillämpning av regelverket. Tveka inte att höra av dig till oss, vi kan bistå med stöd i den processen!

Vattenkraftverk och dammar

rött vin box bäst i test 2017 Runt om i landet finns cirka 13 000 vattenkraftverk och dammanläggningar. De har under många hundra år reglerat vattendrag och producerat kraft och el till viktiga verksamheter på landsbygden. Nu pågår det dock en kampanj mot dessa anläggningar, där de ska avkrävas en tillståndsprövning och miljöåtgärder som i många fall inte står i proportion till anläggningarnas storlek och omfattning.

solarium malmö limhamn Kostnaderna för detta är höga och konsekvenserna svåra att överblicka.

rosa flytningar mensvärk gravid LRF ser vattenkraften som en resurs för samhället och vill att miljöanpassningen ska gå hand-i-hand med utveckling. Vi vill ha en enklare tillståndsprövning och att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för åtgärderna.

bromsar gnisslar när man kör Vi bedriver ett omfattande påverkansarbete på detta område som innefattar möten med politiker och tjänstemän på alla nivåer. Vi deltar också i opinionsbildningen.

arkivarie lön 2015 busigt lärande formsången Några exempel:

minneskortläsare ipad 2 Vad regler gäller för diken och mitt markavvattningsföretag? Ta del av LRFs nya handbok Äga och förvalta diken, se bilaga till höger.