hur mycket kissar man på morgonen RLF, som var en intresseorganisation för bönderna och motsvarighet till arbetarnas fackliga organisationer, bildades 1929.
Lantbruksförbundet, som tidigare hette Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildades 1917.
Det var en intresseorganisation för de bondeägda kooperativa föreningarna.

farligt avfall lysrör Vill du veta mer?
Besök sajten om vår historia på utgående moms vmb 25 eller titta på filmen om LRF 100 år som visas här nedan.