Medlem och organisation

mark zuckerberg über facebook film Erik Jonsson efterträder Sigge Oscarsson som förbundsordförande vid stämman i Linköping.

sövdeborg slott karta Jordbrukarnas Riksförbund kallar till massdemonstration i Stockholm mot LRF som påstås missköta sina medlemmar. 40 personer kommer.

piketty på skavlan LRF genomför det första medlemsrådet. I lokalavdelningarna diskuteras hur produktionsbalansen kan förbättras särskilt inom spannmålssektorn.

verkande ämne ipren Det första livsmedelspolitiska programmet antas av LRFs riksförbundsstyrelse. I ” Livsmedlen och miljön” slås fast att konsumenterna skall kunna lita på de livsmedel som produceras av svenskt lantbruk och dess livsmedelsindustri.

rullas över jorden Lantbrukets yrkesnämnd (LYN) bildas av LRF, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet och Lantarbetarförbundet.

dubbelliv säsong 2 avsnitt 11 En försöksverksamhet med ”vikarierande drängar” pågår i några län.

tornstaden nya hovås Lantbrukarnas Ungdomskontakt har sitt första verksamhetsår. Riks UK består av representanter för LRF, branschorganisationer och ungdomsorganisationer.

förhållanden översättning till engelska gratis Av stämmans 370 ombud är tre kvinnor. En av dem är Anna Britta Malmsten som 1977 blir LRFs första kvinnliga styrelseledamot.

Politik och samhälle

djursjukhuset malmö shop öppettider 1972 präglas av hög arbetslöshet, hög inflation och svag ekonomisk tillväxt.

kärcher dammsugare a2004 Skärholmsfruarna startar en kampanj för lägre matpriser. En period bojkottas mjölk och senare griskött. Mjölkprishöjningarna subventioneras bort som följd av protesterna.

bittes äppelpaj ica Regeringen beslutar om prisstopp på viktigare baslivsmedel och i stället för prishöjningar tillförs jordbruket kontanta pengar.

franska flaggan på facebook profilbild Jordbruksminister Ingemund Bengtsson tillsätter en ny jordbruksutredning som bland annat skall pröva om Sverige skall införa en lågprislinje när gällande jordbruksavtal utlöper 1974.

attitude tvättmedel recension Regeringen lägger fram en riksplan rörande ”Hushållningen med mark och vatten” vari bland annat allmänhetens tillgång till friluftsmiljön skall tryggas.

dexter kalmarsunds gymnasieförbund Det föreslås att en särskild skatt skall uttas på skog som inte avverkas. Skatten skall återbetalas när avverkning sker.

lösningar till impuls fysik 2 En ny jordbruksbeskattning medför att samtliga lantbrukare måste ha bokföringsmässig redovisning.

bitcoin kurs fällt 2015 Besluten om att flytta Lantbruksstyrelsen och Skogsstyrelsen till Jönköping följs av beslut att även flytta Statens Jordbruksnämnd dit. Finansminister Gunnar Sträng förutsätter ”att även jordbrukets organisationer skall finna det förenligt med sina intressen” att flytta till Jönköping.

svårt att svälja vid förkylning FNs miljökonferens hålls i Stockholm.

bröllop brudens mor kläder Ett frihandelsavtal träffas mellan EFTA-länderna (däribland Sverige) och EEC.

Ekonomi och affärer

illamående yrsel trötthet kissnödig LRF blir aktieägare i Åhléns och NK vilket väcker stor uppmärksamhet och undran om LRF tänker skaffa sig kontroll över livsmedelshandeln. LRF markerar att man endast vill säkerställa att inte livsmedelshandeln hamnar i utländsk ägo.

bra lunch linne göteborg Lantbruksdata (LD), i vilket LRF är största delägare, flyttar från SHS till nya lokaler i Hållsta. Inrikesministern inviger.

lägsta semesterlön byggnads LRF beslutar investera i en bastu på Sånga Säby till en kostnad av 17 500 kr.

Kooperation och marknad

lager 157 gällstad skor SLR bildar Solanum tillsammans med ett antal lantmännenföreningar,

erik johansson skådespelare blogg Sveriges Konservväxtodlares Samorganisation, med 16 odlarföreningar och 3 200 medlemmar, blir medlem i LRF.

förbjuda rökning utomhus 2016 Lånekön i hypoteksföreningarna är enorm eftersom Hypoteksbankens möjlighet att utge prioriterade obligationer är begränsad till 200 mkr.

vänja av med amning på natten I ett samarbetsavtal regleras den infekterade tvisten mellan Norrlands Slakteriförening och Nedre Norrlands Producentförening (mjölk, slakt och lantmän) om slaktdjursleveranserna i det gemensamma området.

olika högtider i sverige Förslag om styrelserepresentation för de anställda (i u p a-föreningen och LEAB) läggs fram. I lagstiftningen skapas ett undantag för den ideella föreningen, som hanterar ”bondefackliga” frågor.

djuraffär uppsala reptiler Författare: Jan de Woul