Medlem och organisation

folkuniversitetet uppsala lönespecialist Trots inledande torka och besvärliga skördeförhållanden bärgas en rekordskörd. 100 000 ha förblir oskördade främst i norra Sverige. En kampanj genomförs för att låna ut ledig tröskkapacitet.

jönköpings bibliotek ljudböcker Medlemskampanjen från 1973 fortsätter. Medlemsantalet ökar med 3 300. Samtidigt minskar antalet brukningsenheter med ca 5 000.

däckbyte holmen örebro Det första medlemsrådet genomförs och gäller frågan om ”Marken och bondens framtid”.

tryckeri helsingborg bröllop Riksförbundsstämman antar ett markpolitiskt program och ett kulturprogram.

englisch diskussionen führen Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som skall föreslå åtgärder som ökar insynen i de lantbrukskooperativa företagen. Bland annat vill man ha en enhetlig redovisning av efterlikvider och återbäringar.

ensamma vargen soloäventyr En befattning som administrativ chef inrättas med ansvar för staber och konsultenheter. Utbildningssektionen bildas.

molly sanden sjöng på prinsbröllopet Ett representationskontor inrättas i Bryssel med Sigvard Andersson, f d VD i Farmek, som ansvarig.

halvvägs till himlen säsong 3 skådespelare Fastigheten på Vasagatan i Stockholm blir LRFs tidningshus. Annonsbyrån Landia finns kvar på Kindstugatan i Gamla Stan.

äga fastighet sverige utländsk medborgare Arbetet med att bygga ut avbytarverksamheten fortsätter i ytterligare några län.

vårdagjämning 2018 stockholm LRFs finansieringsutredning ser över mandatberäkningen till stämmorna som blir allt större i takt med att föreningarnas omsättning ökar.

Politik och samhälle

blocket design örebro Oljepriserna höjs kraftigt under året. Prishöjningarna blir 12 % under året. Prisstopp införs på bland annat olja, lantbruksmaskiner, gödsel och pappersmassa.

renaissance hotel malmö kontakt Världsmarknadspriserna på mat blir i vissa fall högre än de inhemska. De höga världsmarknadspriserna motiverar enligt LO att man kan ta bort all administration och allt exportstöd. Erik Jonsson myntar uttrycket: Sveriges Bönder vill producera inte spekulera.

synsam linköping kontakt Ett nytt treårigt jordbruksavtal träder i kraft. Det består av kostnadskompensation enligt ett särskilt produktionsmedelsprisindex, PM-index och en arbets- och kapitalersättning på basis av LO-SAF-avtalen. Nytt är att kompensationen till förädlingsindustrin skall ske efter bok och räkning och granskas av Pris- och kartellnämnden.

gravid molande mensvärk En särskild låginkomstsatsning görs inom mjölkproduktionen genom att 92 mkr läggs som ett särskilt mjölkpristillägg.

domstolsverket lediga notarieanställningar Övergången till mellanprislinje på livsmedel fortsätter. Knappt 2 miljarder går som subventioner via statsbudgeten.

mattis sveriges yngsta mästerkock hamburgare En världslivsmedelskonferens hålls i Rom.

genusvetenskap stockholms universitet antagningspoäng De snabba prisökningarna på jord- och skogsbruksfastigheter föranleder regeringen att tillsätta en utredning av jordförvärvs- och jordhävdslagen.

rörelseapparatens anatomi en muskel och triggerpunktsguide Riksdagen beslutar om att viss del av köpeskillingen för skog skall sättas in på räntelöst konto i Riksbanken.

förberedande kurs i matematik flashback Markägares rätt att ta upp egen bränntorv försvinner och i fortsättningen fordras koncession.

sveriges energiförbrukning 2015 Livsmedelsverket beslutar förbjuda färgning av livsmedel från 1 juli 1975.

Ekonomi och affärer

firman tecknas var för sig av bolagsmännen Förlagsavdelningen omvandlas till LTs förlag AB.

olika märken och symboler LRF tar på sig huvudmannaskapet för den permanenta avbytarverksamheten.

skjutsa vuxen på moped klass 2 LRF blir med 25 % största ägare i margarintillverkaren Aritmos. Aritmos och Kungsörnen köper samtidigt Skogaholms Bröd.

Kooperation och marknad

behöver hjälp med engelska Agro Oil AB skapas av flertalet branscher för att samordna lantbrukskooperationens oljeupphandling.

överdosera d vitamin spädbarn Farmek får ekonomiska svårigheter och genom ett samarbetsavtal med Slakteriförbundet garanteras medlemmarna samma avräkningspris som Scan Väst.

systembolaget lund öppet Författare: Jan de Woul