Medlem och organisation

renovera litet kök pris Rekordmånga ombud kallas till årets riksförbundsstämma. I år kallas 418 ombud vilket föranleder motioner.

hämta filer till ipad Lantbrukets Avbytartjänst AB startar riksomfattande verksamhet 1 juli. 160 avbytare servar 1 600 djurägare som kan få 1-2 dagar ledigt per månad.

löser något på egen hand Lantbrukarnas sociala situation ägnas stor uppmärksamhet och LRF uppmanar regeringen att förbättra försäkringssystemet.

helt säker synonym LRFs arrenderåd bildas med uppgift att vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor som berör jordägare och arrendatorer. Ordförande blir Thure W Karlsson. Tre representanter i övrigt från vardera jordägarna och arrendatorerna.

köttbullar med stuvade makaroner recept En utrikessektion bildas inom den kooperativa avdelningen. Genom Foreign Visitors Service organiseras utländska studiebesök. Under året tas 90 besök med 1 400 personer emot från 35 länder.

m40 växellåda vikt Den fackliga anslutningen bland LEABs anställda passerar 50 % och arbetstagarrepresentanter tar därmed plats i LEABs styrelse.

begick gärningen med uppsåt Ett rökförbud under stämmorna diskuteras. Alternativet vore rökpauser som dock avvisas av styrelsens arbetsutskott.

rosengård fc wiki I enlighet med kulturprogrammet som antogs av stämman 1974 tillsätts LRFs kulturråd under ledning av förbundsordföranden och med framstående representanter för svensk kultur.

Politik och samhälle

ulrika nätterdal facebook Antalet brukningsenheter är 131 949 och den brukade arealen 2 980 tusen hektar.

fläckiga tänder barn Subventioneringen av livsmedel fortsätter och uppgår vid årets slut till 2,7 miljarder kr.

kungar i sverige på medeltiden Regeringen beslutar om högstpriser på potatis. Odlarna slutar leverera under en viss tid.

pris trafikförsäkring moped klass 2 Skogsvårdslagen ändras så att skogsbruk skall bedrivas så att hänsyn tas till naturvårdens intressen. Skogsägarna blir också skyldiga att anmäla planerade avverkningar till en skogsvårdsstyrelse. Naturvårdsområden får inrättas där särskilda skyddsåtgärder behövs. Ersättning utgår inte till markägaren.

köra med avställd bil böter Skogsarbetarna går i vild strejk under tio veckor för månadslön.

övningsköra 16 år Lantbruksstyrelsen och Skogsstyrelsen flyttar till Jönköping. Jordbruksnämnden följer efter 1977.

Kooperation och marknad

kopparspiral kraftiga blödningar Den tidvis intensiva debatten om lantbrukskooperationen fortsätter. Dels kritiseras den dominerande marknadspositionen dels beskylls kooperationen för bristande rationalisering. Statens Industriverk publicerar en rapport om slakt- och charkindustrin som delvis motsäger detta.

mall styrelsemöte engelska Svårigheterna för Farmek fortsätter och vid stämman byts ordförande och flera andra styrelseledamöter ut.

mio ställbar säng 120 Ett förslag till kooperativt handlingsprogram läggs fram.

statoil uppsala gränby Mjölkcentralen byter namn till Arla.

fransförlängning malmö triangeln Striden mellan NNP och Norrlands Slakteriförening om slaktleveranserna fortsätter. Norrlands Slakteriförening stöds av Slakteriförbundet som är tveksam till branschblandade föreningar.

rapporterar arbetsgivaren till försäkringskassan De dagliga noteringarna i radio av priset på ägg, potatis och smågrisar upphör.

disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Den hälsovådliga erukasyran i oljeväxter uppmärksammas och väntas få allvarliga konsekvenser för svensk rapsolja. Ett intensivt växtförädlingsarbete inleds.

lektionsupplägg svenska som andraspråk Författare: Jan de Woul