Medlem och organisation

värdet på engelska pund Till stämman kallas 432 ombud vilket är rekordmånga.

café möhring potsdamer platz Vid stämman kritiseras skarpt LOs förslag till löntagarfonder och marksocialisering.

steuerfreies einkommen 2014 österreich Arrenderådet rekommenderar indexreglering av arrendeavtal som löper på mer än fem år.

är du kär quiz En utredning av lantbrukarnas socialförsäkringsförhållanden genomförs. Förslag läggs att knyta lantbrukarna till AMF-försäkringarna.

Politik och samhälle

igor stravinski balet petruška Den första borgerliga regeringen (m, fp och c) på 44 år bildas. Torbjörn Fälldin blir statsminister, Anders Dahlgren jordbruksminister och Nils G Åsling industriminister.

stora hotellet umeå pool BNP ökar endast långsamt medan inflationen är fortsatt hög 9,5 %. Kraftiga löneökningar leder till förlorade marknadsandelar och ett underskott i handelsbalansen. Hög arbetslöshet och minskad industriproduktion är tecken på ett Sverige i kris. Miljardbelopp tillförs jordbruket som följd av den snabba kostnadsutvecklingen.

svänghjul i ur Treårsavtalet som löper ut den 1 juli förlängs ett år i avvaktan på att 1972 års jordbruksutredning skall bli klar.

när jag dör Världsskörden av vete är samtidigt större än någonsin vilket ökar exportkostnaderna.

Ekonomi och affärer

parkering göteborgs kommun Lantbrukshälsan AB bildas under året. Förutom LRF deltar Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet (SLA) och Svenska Lantarbetarförbundet. 2 mkr av prisregleringsmedel avsätts till verksamheten.

blommor stockholm öppettider Lantbrukarnas Borgens AB bildas. Bolaget skall lämna borgen för arrenden, driftskrediter och markförvärv samt överta föreningarnas borgensåtaganden visavi medlemmarna.

fastighetsskatt 2018 bostadsrättsförening Lantbrukets Avbytartjänst redovisar sitt första verksamhetsår. 370 ordinarie och 150 reservavbytare servar 3 400 mjölkproducenter.

Kooperation och marknad

cassis fruit propriétés Diskussionerna med Näringsfrihetsombudsmannen om leveransplikten pågår under året.

kissie näsa före efter Medbestämmandelagen antas och träder i kraft kommande årsskifte.

smallstuff bäddset docksäng animal rosa Vid årets slut är antalet mjölkproducenter 50 000.

karta europa vägbeskrivning Insynsgruppen bildas och skall arbeta för att öka förståelsen av föreningarnas verksamhetsberättelser.

min längtan till dig lyrics Författare: Jan de Woul