Medlem och organisation

kanal 5 tablå 9 februari Harald Håkansson avlider oväntat den 27 februari, 59 år gammal. Till ny VD väljs Thorsten Andersson och till vice VD utses förhandlingschefen Lennart Tiberg.

rosenberg åstorp lunch Vid riksförbundsstämman i Kalmar väljs Anna Britta Malmsten in som den första kvinnan i LRFs styrelse.

åkersberga bibliotek böcker En stadgeändring medför att antalet ombud minskar till 316 jämfört med 432 året innan.

experter på sol 354 medlemskap flyttas från Gävleborgs länsförbund till Uppsala länsförbund.

vad är en uppförsbacke Länsförbunden förstärks med fem regionala sekreterare som skall bistå i näringspolitiska frågor.

högt eller lågt blodtryck symptom Stämman beslutar att Erik Jonsson skall erhålla samma pension som en riksdagsledamot.

Politik och samhälle

barndiabetes lågt blodsocker Konjunkturen är fortsatt svag. Inflationen uppgår till 11 %. BNP sjunker med 2,5 %. Kostnadsläget tvingar Sverige till en devalvering med 10 %.

pjäser för barn manus En arbetsmarknadskonflikt utbryter inom PTKs område.

billån med restvärde kalkyl Det treåriga jordbruksavtalet förlängs med ett år i avvaktan på att ett nytt avtal träder i kraft 1 juli 1978.

köpa barnkläder online En del av mjölkprishöjningen 1 juli 1977 subventioneras. Subventionerna uppgår därmed till 3,5 miljarder.

pitabröd med kycklingfyllning En ny skogsskyddslag träder i kraft. Förbud mot att lämna obarkat virke kvar i skogen införs.

straff för rattfylleri 2015 Produktionen av trä, massa och papper faller.

vad betyder ett upp och nervänt frågetecken Antalet jordbruksenheter fortsätter minska och uppgår till 127 000. På 10 år har 60 000 jordbruk lagts ner. 725 000 kor producerar 3 114 milj. kg mjölk. En ko ger i genomsnitt 5 000 kg.

Ekonomi och affärer

högt blodsocker orsak SwedFarm (Swedish Farmers Services) bildas och säljer konsulttjänster i andra länder.

hur ta bort följare på spotify LRF övertar LTs boklager för att lindra de ekonomiska problemen i LTs förlag. (Personalens julgåva är därmed säkrad för ett antal år. Min anm.)

Kooperation och marknad

piketröja barn hm LRF ger NO en avsiktsförklaring om uppmjukning av leveransplikten. NO kräver ökad konkurrens om medlemmarna medan föreningarna kräver trygga leveranser. Stadgeändringar krävs i föreningarna.

akta dig för lyxfällan lyrics Avtalet mellan Slakteriförbundet och Farmek om garanterat avräkningspris upphör.

allt hänger ihop i feel good Skogsägarnas Riksförbund delas i en affärsdel och en näringspolitisk del, som flyttas från Klarabergsgatan till LRF-huset på Klara Östra kyrkogata.

matcha grønn te pulver Äggcentralerna fusioneras in i Svenska Ägghandelsförbundet som flyttar till en nybyggd anläggning i Kungsängen.

läskiga saker på google maps Författare: Jan de Woul