Medlem och organisation

styrelsemöte aktiebolag dagordning Andelen kvinnor i LRF fortsätter öka och av 151 000 medlemmar är 26 000 kvinnor. Av stämmans 343 ombud är dock endast 19 kvinnor. Av Skånes 23 ombud är ingen kvinna. Riksförbundsstämman beslutar genom stadgeändring att antalet ombud skall vara högst 300.

föräldrapenning semestergrundande kommunal Riksförbundsstämman beslutar om spritfri representation inom LRF-organisationen trots heroiska insatser från potatisodlarna till förmån för det svenska potatisbrännvinet framför franskt vin.

vaccinera mot mässling Skogsskötseln debatteras intensivt och familjeskogsbrukarna anklagas för vanskötsel och underavverkning.

iittala skål kekkerit En extra årsavgift samlas in av medlemmarna för att stärka beredskapsfonden inför förhandlingarna om ett nytt jordbruksavtal.

prova på yoga uppsala En utredning om ”Nyetablerade lantbrukares sociala problem” (NYP) presenteras.

värdefulla frimärken från usa Medbestämmandelagen, MBL, implementeras i LEAB.

köpa lägenhet stockholm hyra ut LRFs förste ordförande (1971-72) Sigge Oscarsson avlider. Han blev ordförande i RLF 1964.

är kamagra lagligt i sverige Ett reklamationsråd för lantbruksmaskiner inrättas.

eine der nereiden kreuzworträtsel Beslut fattas om att NBCs generalförsamling skall hållas vartannat år.

Politik och samhälle

kärcher fc5 premium Antalet brukningsenheter är 117 882 och den brukade arealen 2 951 tusen hektar.

jag behöver inte på engelska Samhällsekonomin utvecklas mycket svagt vilket sätter stark press på jordbrukets lönsamhet. KPI stiger med 14 %. Ränteläget är mycket högt 15-16 %. Diskontot når rekordnivån 10 %. Diskontohöjningarna försätter många nyetablerade i en svår situation.

tvättmedel bäst i test Den statliga levnadsstandardgruppen presenterar en jämförelse av jordbrukarnas och andra samhällsgruppers levnadsförhållanden. Jordbrukarfamiljerna anses ha en högre standard än vad deras inkomster visar, dock är inte standarden högre än för jämförbara grupper.

bilen drar åt höger vid inbromsning Livsmedelssubventionerna fortsätter öka och uppgår nu till 3,8 miljarder.

nowenna do ducha świętego mp3 En enkät visar att några problem inte uppstått i lantbruket till följd av sommartiden.

händer i varberg facebook Beslut fattas om differentierade pristillägg på slaktsvin. Produktionsavgiften för värphöns höjs.

hallarna norrköping lunch Förhandlingarna om ett nytt jordbruksavtal från 1981 inleds.

Ekonomi och affärer

landstinget värmland instagram LRF och Studieförbundet Vuxenskolan startar en folkhögskola i Sånga Säby-anläggningen.

hundraåringen hela filmen youtube Styrelsen beslutar om att inrätta ett visningslantbruk på Sånga Säby med inriktning på mjölk och smågrisproduktion.

Kooperation och marknad

don quijote slåss mot väderkvarnar Ett antal mjölkproducenter inom NNPs område söker och nekas inträde i Södra Hälsinglands mejeriförening.

italiensk stad nära san marino Strömsunds kommun beslutar bygga ett mejeri i Hammerdal i Jämtland som väntas bli en konkurrent till NNP.

hno arzt käcker kassel Kooperationsutredningen presenterar sina förslag som bland annat inriktas på att underlätta kapitalanskaffning i ekonomiska föreningar.

lagerhaus glas matlåda Skogskonjunkturen är god och skogsägarföreningarna höjer ensidigt priserna. Den skogspolitiska utredningen konstaterar att virkesuttaget kan ökas till 75 miljoner skogskubikmeter per år. Skogsägarna hävdar att 65 miljoner är möjligt.

disciplinärenden stockholms universitet Trots den goda konjunkturen är problemen stora inom Vänerskog och i december tvingas föreningen ställa in betalningarna. En ackordsuppgörelse träffas men räddar inte företaget från konkurs – den största i landet sett efter antalet fordringsägare. LRF tvingas ta en betydande förlust på 42 milj kr.

göran skytte kamprad Skogsägarrörelsens problem leder till att kooperationens rykte som stabil företagsform försämras och därmed också förutsättningarna att skaffa riskkapital. Under hela året är skogsägarrörelsens krisartade läge föremål för behandling i LRFs styrelse.

bluestep bolån forum En uppgörelse träffas med NO angående leveransskyldigheten. I princip får en medlem rätt att under ett år slippa ifrån leveransskyldigheten. NO fortsätter dock sina attacker mot kooperationens samarbete i olika former.

köttets påverkan på kroppen Styrelsen rekommenderar att kostnadsbetingad prissättning införs med start inom slakteriorganisationen.

färdig pajdeg coop Slakteriförbundet övertar Samfod som fått lönsamhetsproblem. NO anmäler affären till marknadsdomstolen.

västerbottens medicinhistoriska museum umeå Författare: Jan de Woul