Medlem och organisation

ettan lös snusbolaget Användning av stråförkortningsmedel förbjuds. Förbudet drabbar främst rågodlingen. Råg måste därför importeras vilket leder till blockad av båtar med importerad råg.

flickvän otrogen tecken Förhandlingar med staten (Ingvar Widén) inleds om att LRF skall överta ansvaret för skördeskadeskyddet.

hejaregatan 9b enköping En landsbygdskampanj på temat ”Hela Sverige skall leva” genomförs. Studiekampanjen ”Livskraftiga lantbruk gör landbygden levande” presenteras.

privatlån handelsbanken flashback Farmartjänstkonceptet lanseras i Kolbäck där ett handelsbolag bildas som erbjuder samhället service.

ingår i fett webbkryss Kvinnans roll och ställning tas upp i skriften Bondbönor och i studiecirklar.

dessau wörlitzer bahnhof 50 000 bönder protesterar vid lokala möten mot LO/TCOs förslag att om att sänka spannmålspriserna. Resultatet blir att priserna höjs som LRF önskat.

adjö herr muffin pdf Personaltidningen Klara Papper startas.

stela och värkande muskler Idétidskriften Nya perspektiv visar fortsatt dåligt resultat och läggs ner.

sakta vi går genom stan lyrics LRFs stora förhandlingsdelegation avskaffas och den lilla kompletteras med ordföranden i SLR.

grymlings kärleken chords Ett avtal om användning av avloppsslam i jordbruket träffas mellan LRF, Avloppsverksföreningen och Naturvårdsverket.

stadsmissionen malmö nattjour Europadomstolen begär en förklaring av regeringen rörande det fria handredskapsfisket.

hafthor julius björnsson girlfriend LRF säljer fastigheterna på Drottninggatan 102-104 som tidigare varit hemvist för RLF och Jordbrukets Utredningsinstitut.

johan glans påsk text Fasta mandat för mjölk, slakt, bank, skog och lantmän införs. Respektive ordförande skall vara förbundsstyrelseledamot.

Politik och samhälle

röka när man dragit ut tand Året kännetecknas av snabb tillväxt och låg arbetslöshet. Den privata konsumtionen ökar med 4 % och inflationen är 5 %.

olycka norrköping staket Regeringen lägger fram en lång rad aktionsplaner och lagar som syftar till att begränsa jordbrukets miljöpåverkan.

mordet på tova fup Ett ettårigt jordbruksavtal träffas från 1 juli. Jordbruket tillförs 700 miljoner kronor inom ramen för de numera friare förhandlingarna. Inga prishöjningar sker den 1 januari 1988 eftersom den så kallade ventilregeln inte utlöses.

öppna förskolan högdalen elefanten Regeringen tillsätter den så kallade intensitetsgruppen som lämnar förslag till hur spannmålsöverskottet kan begränsas.

julklappsrim på skor Genom programmet Omställning 90, som ersätter det tillfälliga Träda – 87, införs betald träda för att minska spannmålsöverskottet. Arealen får användas till nischgrödor, energiskog mm.

mänskliga rättigheter lund antagningspoäng Den nya jordförvärvslagstiftningen medför att det blir lättare att förvärva jordbruksfastigheter och driver upp priserna på skogsfastigheter kraftigt.

Ekonomi och affärer

mötte zeus som svan LRF, Procordia och Statens Veterinärmedicinska anstalt bildar Svanova Biotech AB som skall kommersialisera veterinärmedicinska forskningsresultat.

fleet edition förmånsvärde LRFs strukturbolag, Sveriges Föreningsbankers Förbund och Svenska Hemslöjden förvärvar det konkursdrabbade Bergå Ullspinneri.

svårt att somna på kvällen gravid Lantbruksdata presenterar den första gårdsdatorn, EMIL.

brunch helsingborg långfredag Försäkringsbolaget Agria får tillstånd att börja sin verksamhet 1 januari 1988. Försäkringsrådgivare anställs.

Kooperation och marknad

sandaler med låg klack Inom Föreningsbanken väcks planerna på att skapa ett gemensamt investmentbolag inom lantbrukskooperationen.

hur jobbar läkare utan gränser Ett omfattande Rådslag -87 genomförs under hösten och vänder sig till medlemmar och anställda. Marknadsorientering, affärsverksamhet och fackligt – kooperativt samspel diskuteras.

arméns eldhandvapen förr och nu En ny föreningslag beslutas. Förenklad fusionsprocess och lagfäst VD är två nyheter.

online shops für herrenbekleidung Ett högre managementprogram för ledande befattningshavare inom kooperationen sjösätts.

ansöka om nytt visa kort nordea LRF bjuder in Sveriges främsta kockar för att diskutera framtidens mat och få till stånd ett bättre samarbete.

häftiga tårtor stockholm Campylobacter påträffas i kyckling och debatten medför att konsumtionen rasar med 16 %.

var medveten på engelska Författare: Jan de Woul